Tutorials Device

Tutorials
Na ovoj stranici možete dobiti pomoć u vidu detaljnih tutorijala za korišcenje Envigo softvera. Eon+ stručnjaci su za Vas pripremili detaljne tekstualne i interaktivne tutorijale, u kojima možete pronaći sve potrebne informacije o mogućnostima Envigo softvera i načinu korišcenja. Ovi tutorijali su osmišljeni tako da korisnicima pomognu da jednostavno savladaju program „korak po korak“.
Registrovanim korisnicima su dostupna ukupno četiri tutorijala, u dve forme – tekstualnoj i interaktivnoj. Prvi tutorijal je Uvodni, sa objašnjenjima kako se pristupa aplikaciji, kako se vrši registracija korisnika, kao i kako se vrši registracija i evidencija projekata. Sledeća tri tutorijala se odnose na detaljnu pomoć korisnicima za rad u tri zasebna dela Envigo softvera: Potreba, Obim i Studija.
Tutorijale možete jednostavno dobiti, tako što ćete u tabeli kliknuti na dugme koje se odnosi na željeni tutorijal i format (ili više njih). Zatim je potrebno da u dijalog poljima šablona ispod tabele unesete podatke – naziv kompanije, kontakt osoba, email i telefon. Nakon unošenja captcha simbola kliknite na dugme Pošalji zahtev. Ubrzo nakon toga ćemo vam emailom poslati traženi/e tutorijal/e.
Tutorijal Format Tutorijala
Envigo /
Uvodni
 Tekstualni

 Interaktivni
Envigo /
Potreba
 Tekstualni
 Interaktivni
Envigo /
Obim
 Tekstualni
 Interaktivni
Envigo /
Studija
 Tekstualni
 Interaktivni
Tehnička Podrška
Kalendar Obuka
Copyright © 2015 Eon+. All right reserved.