Tehnička podrška

Tehnicka podrška

Eon+ je posebnu pažnju usmerio ka razvoju efikasnog sistema za tehnicku podršku, sa ciljem da se korisnicima pruži
neophodna podrška u najkrac´em moguc´em roku. Održavanje softvera, servisa server – klijent i njihov kontinuiran
i nesmetan rad su jedan od glavnih stubova uspešnog odnosa Eon+ i klijenata.

Ispod teksta na ovoj stranici možete zatražiti podršku, pomoc, ostaviti komentar ili postaviti pitanje koje je Vama od interesa.
Komunikacija izmedu Vas i tehnicke podrške Eon+ se obavlja preko forme date u šablonu ispod. Potrebno je da navedete
ime kompanije, naziv konkretnog projekta, kontakt osobu, a zatim i da oznacite tip pitanja, kao i deo aplikacije na koji se
Vaše pitanje/problem odnosi. Na kraju unesite captcha simbole (nasumicno odabrana kombinacija simbola) u predvideno
polje za unos i kliknite na dugme Pošalji. Naš tim za tehnicku podršku ce se truditi sa Vam pruži potrebnu podršku
i informacije u najkracem mogucem vremenu. Hvala na razumevanju.