Tim

 

Proces kreiranja proizvoda, od početne ideje do softvera koji praktično pomaže kolegama iz struke, a ima širi društveni značaj, vrlo je inspirativan i pun izazova. Realizacija je bila moguća zahvaljujući izvrsnom timu Eon+, koji ide napred velikim koracima i nastavlja da stvara okruženje koje je lagano, kako za korisnike Enviga, tako i za kolege u timu.

Prof. Dr. Nikola Nikačević
osnivač i direktor

Bilo mi je pravo zadovoljstvo da budem deo jednog ovako vizionarskog tima. Iako smo “problemu” prilazili i sa praktične i sa naučne strane i ponekad bili na različitim stranama ringa, usaglasili smo stavove i dobili jedan sjajan proizvod. Smatram da ce Envigo naći primenu u mnogim “kućama”.

Mr Snežana Lekić Rašović
savetnik za zaštitu životne sredine

Kada ste deo tima gde se znanja i stručnost dobro koriste i nesebično dele, a kreativnost i dobre ideje svakodnevno cirkulišu, vrlo je jednostavno doprinositi bogatstvu kreativnog procesa i ostvariti rezultate koji odgovaraju visini zadatka. Sigurna sam se da će Envigo, isto tako inspirisati sve naše kolege i biti zajednička spona mnogih uspešnih timova.

Mr Suzana Tubić
inženjer zaštite životne sredine

Nikola Nikacevic Eonplus

Dr Nikola Nikačević, osnivač i direktor

Nikola Nikačević je vanredni profesor hemijskog inženjerstva na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su modelovanje i optimizacija procesa, kao i zaštita životne sredine. Upravo je preplitanje ovih oblasti bilo izvor ideja za razvoj sofvera Envigo i pokretačka energija za okupljanje tima i osnivanje kompanije Eon+. Osim na Univerzitetu u Beogradu, Nikola je sticao iskustvo u Holandiji, na prestižnom i preduzetnički orijentisanom Tehničkom univerzitetu u Delftu. Trenutno je rukovodilac ili vodeći istraživač u nekoliko međunarodnih projekata, uključujući FP7 projekat Evropske Unije; projekat finasiran od Katar fondacije (Qatar Foundation) i dr.

Vladimir Djurica Eonplus

Mr Vladimir Ðurica, savetnik za razvoj biznisa i proizvoda

Vladimir Ðurica je magistar e-biznisa Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, a poseduje i nekoliko biznis sertifikata (PMP, SCM i dr). Vladimir je stekao iskustvo dugogodišnjim radom u više beogradskih IT kompanija, gde je kao projektni i program menadžer doprineo razvoju više softvera i IT aplikacija. Vladimir Ðurica je bio zaposlen u Eon+ kao operativni menadžer, vodio je razvoj Envigo softvera, uneo menadžerska iskustva i kreirao poslovnu stukturu kompanije. Trenutno je zaposlen kao projektni menadžer u Google Inc. u Kaliforniji, a savetnik je Eon+ za razvoj biznisa i proizvoda.

MSci Saša Šipka, savetnik za razvoj softvera i programiranje

Saša Šipka je magistar tehničkih nauka za informacione sisteme i optimizacione metode Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Saša poseduje bogato programersko iskustvo stečeno u preko deset kompanija. Trenutno radi za norvešku firmu CopyLeft Solutions, kao arhitekta softvera i sistema, a osnivač je i firme Lisper. Saša Šipka je stručni savetnik Eon+ za razvoj Envigo softvera, izbor platformi i koordinator programerskih aktivnosti koje obavljaju partneri izvođači.

Sasa Sipka Eonplus
Suzana Tubic Eonplus

Mr Suzana Tubić, inženjer zaštite životne sredine

Suzana Tubić je diplomirani inženjer tehnologije – master hemijskog inženjerstva Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema Suzaninog master rada je Metodologija za kvantitativnu procenu uticaja projekta na životnu sredinu, što je bilo jedno od osnova za razvoj Envigo softvera. Suzana je zaposlena u Eon+ kao inženjer zaštite životne sredine, gde daje značajan stručni i kreativni doprinos u tehničkom razvoju proizvoda.

Mr Ksenija Živanov, hemijski inženjer

Ksenija Živanov je diplomirani inženjer tehnologije – master hemijskog inženjerstva Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ksenija je zaplosena u Eon+ i odgovorna je za pružanje usluga u dinamičkom modelovanju i simulaciji procesa u hemijskoj industriji. Ove sofisticirane i složene usluge se obavljaju u saradnji sa holandskom kompanijom Mobatec, koristeći softver Mobatec Modeller.

Ksenija Zivanov Eonplus
Milos Ivankovic Eonplus

Miloš Ivanković, hemijski inženjer

Miloš Ivanković je diplomirani inženjer tehnologije – hemijskog inženjerstva Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Miloš je mladi inženjer sa interesovanjima u modelovanju procesa. Trenutno je zaposlen na kompleksnim inženjerskim projektima realizacije detaljnih simulatora postrojenja, koje se izvode u saradnji sa partnerskom kompanijom Mobatec.

Andrija Nikačević, saradnik za vizuelni identitet

Andrija Nikačević je diplomirani grafički dizajner Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Andrija je stekao radno iskustvo u više marketinških agencija specijalizirajući se za izradu vizuelnih identiteta kompanija i njihovih korporativnih oglasnih materijala. Zaslužan je za grafičko oblikovanje vizuelnog identiteta, promotivnih materijala i prezentacija Eon+. Trenutno radi kao samostalni dizajner i sarađuje sa više norveških i domaćih kompanija.

Andrija Nikacevic Eonplus
Marko Muric Eonplus

Marko Murić, saradnik za održavanje i razvoj softvera

Marko Murić je inženjer informacionih tehnologija Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda. Markova specijalnost je razvoj web aplikacija i sistema, a iskustvo je stekao radom u više beogradskih firmi. Marko je zadužen za održavanje Envigo aplikacije, serverske instance i veb sajta, tehničku podršku korisnicima kao i za unapređenje i razvoj softvera.

Partneri

Mobatec BV, Maarheeze, The Netherlands

Eon+ ima strateško partnerstvo sa holandskom kompanijom Mobatec, koja je kreirala softver Mobatec Modeller. Ovaj softver se koristi za dinamičko modelovanje i simulacije procesa u hemijskoj, naftnoj, petrohemijskoj, polimernoj, farmaceutskoj i drugim industrijama. Mobatec Modeller je program u kojem korisnici imaju potpunu kontrolu nad modelima uredaja i procesa koje sami jednostavno kreiraju primenjujući inovativnu metodologiju za struktuirano modelovanje. Pored toga, Mobatec pruža usluge projektovanja procesa koristeći svoj softver, sa impresivnom referentnom listom korisnika. Takođe, specijalnost kompanije su razvoj simulatora postojenja, specijalizovanih za obuke operatera i pogonskih inženjera. Eon+ pruža usluge modelovanja i simulacija uređaja i procesa za korisnike pomoću Mobatec Modeller-a. Naši inženjeri su stekli iskusvo u zajedničkim većim projektima za holandsko tržište, vođenim od strane Mobatec-a. Eon+ je zastupnik za prodaju Mobatec Modeller-a na tržištima regiona. Saznajte više o Mobatec-u i njihovom izvrsnom softveru na www.mobatec.nl.

Fond za inovacionu delatnost, Beograd

Fond za inovacionu delatnost je finansijski značajno podržao razvoj Envigo softvera, kroz program Ranog razvoja, koji je finansiran od Evropske Unije pod nadzorom Svetske banke. Projekat, koji je započet u septembru 2013, završen je krajem 2014 realizacijom prve komercijalne verzije Envigo softvera. Fond za inovacionu delatnost je osnovan radi podsticanja inovativnosti i obezbeđivanja sredstava za finansiranje inovacione delatnosti, prvenstveno kroz saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama. Više o programima Fonda, kao i o finansiranim projektima i firmama možete saznati na sajtu Fonda www.inovacionifond.rs.

Poslovno-tehnološki inkubator Tehničkih fakulteta d.o.o, Beograd

Sedište Eon+ se nalazi u Poslovno-tehnološkom inkubatoru Tehničkih fakulteta (skraćeno BITF). Od osnivanja naše kompanije BITF nam pruža značajnu poslovnu i logističku podršku. Osim nas BITF je okupio preko 40 start-up kompanija i predstavlja jedan od nukleusa razvoja visoko-tehnološkog preduzetništva u Srbiji. BITF je stvorio vibrantnu atmosferu u kojoj se razmenjuju ideje, širi mreža kontakata i prenose sveže informacije. Pogledajte kako to BITF radi i koje kompanije su članovi na www.bitf.rs.

Advokat Jelena Jovičić, Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić, Beograd

Jelena Jovičić je advokat Eon+, sa kojom sarađujemo izuzetno efikasno u svim pravnim aspektima. Jelana je partner i advokat sa iskustvom i specijalizacijom za poslovna i preduzetnička prava, kao i prava zaštite intelektualne sredine. Jelenina brzina, preciznost, široko znanje i entuzijazam daju nam čvrst pravni oslonac za razvoj. Pogledajte usluge koje pruža Jelenina kancelarija na www.cplaw.rs.

Employment

Proces kreiranja proizvoda, od početne ideje do softvera koji praktično pomaže kolegama iz struke, a ima širi društveni znacaj, vrlo je inspirativan i pun izazova. Realizacija je bila moguća zahvaljujući izvrsnom timu Eon+, koji ide napred velikim koracima i nastavlja da stvara okruženje koje je lagano, kako za korisnike Enviga, tako i za kolege u timu.
Prof dr Nikola Nikačević
osnivač i direktor
Bilo mi je pravo zadovoljstvo da budem deo jednog ovako vizionarskog tima. Iako smo “problemu” prilazili i sa praktične i sa naučne strane i ponekad bili na različitim stranama ringa, usaglasili smo stavove i dobili jedan sjajan proizvod. Smatram da ce Envigo naći primenu u mnogim “kućama”.
Mr Snežana Lekić Rašović
Savetnik za zaštitu životne sredine
Kada ste deo tima gde se znanja i stručnost dobro koriste i nesebično dele, a kreativnost i dobre ideje svakodnevno cirkulišu, vrlo je jednostavno doprinositi bogatstvu kreativnog procesa i ostvariti rezultate koji odgovaraju visini zadatka. Sigurna sam se da će Envigo, isto tako inspirisati sve naše kolege i biti zajednička spona mnogih uspešnih timova.
Mr Suzana Tubić
inženjer zaštite životne sredine

Dr Nikola Nikačević
osnivač i direktor
Pogledaj profil

MSc Vladimir Ðurica
savetnik za razvoj biznisa i proizvoda
Pogledaj profil
MSc Saša Šipka
savetnik za razvoj softvera i programiranje
Pogledaj profil

Mr Suzana Tubić
inženjer zaštite životne sredine
Pogledaj profil
Mr Ksenija Živanov
hemijski inženjer
Pogledaj profil

BSc Miloš Ivanković
hemijski inženjer
Pogledaj profil
Andrija Nikačević
saradnik za vizuelni identitet
Pogledaj profil

Marko Murić
saradnik za održavanje i razvoj softvera
Pogledaj profil
Partneri

Saznaj više

Saznaj više

Saznaj više

Saznaj više

Copyright © 2015 Eon+. All right reserved.