Kompanija

Eon Plus d.o.o. (skraćeno Eon+) je kompanija iz Beograda koja kreira i razvija softvere i ekspertske sisteme za zaštitu životne sredine. Eon+ takođe pruža stručne i konsultantske usluge u oblasti zaštite životne sredine i hemijskog inženjerstva.

Slogan easy environment (srp. lagano okruženje) oslikava viziju Eon+ da unapredi zaštitu životne sredine pomoću kompjuterskih ekspertskih sistema. Cilj Eon+ je da razvije kompletnu softversku platformu koja će značajno unaprediti rad stručnjaka u oblasti zaštite životne sredine. Konačno, priželjkujemo da će upotreba naših proizvoda i usluga u budućnosti dati inkrementalni pozitivan doprinos održivom razvoju Zemlje.

Eonplus Easy environment

Eon+ je razvio Envigo – softversku aplikaciju za procenu uticaja projekta na životnu sredinu. Envigo je visoko efikasna i jednostavna za upotrebu internet aplikacija koja olakšava i ubrzava rad eksperata za zaštitu životne sredine. Softver Envigo čini procenu uticaja objektivnijom, sistematičnijom i lakšom za kontrolu, a na kraju procesa generiše kvalitetne izveštaje u skladu sa zakonskom regulativom. Širokom upotrebom Envigo sistema, želimo da učinimo jedan pozitivan uticaj na životnu sredinu! Više o softveru možete saznati na posebnoj Envigo internet prezentaciji, kao i na strani strani Proizvodi / Envigo / Prikaz.

Efficient software tool for EIA Envigo
Eon+ je okupio izvrstan tim stručnjaka koji je razvio Envigo i kontinuirano radi na njegovom unapredenju i stvaranju novih softvera. Multidisciplinarni tim poseduje raznovrsna iskustva, balansirana između inženjerstva zaštite životne sredine, hemijskog inženjerstva, softverskog inženjerstva, menadžmenta u IT tehnologijama i grafičkog dizajna. Eon+ tim poseduje međunarodno iskustvo, kako u obrazovanju, tako i u poslovanju. Ovakav tim obezbeduje kvalitetne stručne usluge i efikasno održavanje Envigo softvera, a članovi tima su lako dostupni korisnicima. Više o našem timu možete pronaći na strani Kompanija / Tim, a o podršci za korisnike na strani Podrška. Eon+ pruža usluge u oblasti zašite životne sredine – vrši procene uticaja novih projekata na životnu sredinu i praćenje uticaja za postojeće aktivnosti; pruža specifične konsultantske usluge vezane za projektovanje procesa i uređaja za zaštitu životne sredine; vrši edukaciju o proceni uticaja. Eon+ takođe pruža usluge u oblasti hemijskog inženjerstva – modeluje i simulira hemijske procese pomoću softvera partnerske firme Mobatec Modeller; pruža specifične stručne savete pri projektovanju za poboljšanje efikasnosti i intenzifikaciju procesa. Više detalja o uslugama možete saznati na strani Usluge.
Eonplus team providing environmental services

Eon+ je uspostavio blisku saradnju i partnerstvo sa holandskom firmom Mobatec, koja proizvodi softver za dinamičko modelovanje i simulacije uređaja i procesa u oblasti hemijske industrije. Eon+ tim zajedno sa Mobatec-om učestvuje u inženjerskim projektima i zastupnik je softvera za lokalna tržišta. Više o ovom softveru, uslugama i zajedničkim projektima možete pronaći na stranama Proizvodi / Mobatec Modeller i Usluge. Osim ovog partnerstva Eon+ sarađuje sa više kompanija, o čemu možete pročitati na strani Kompanija / Tim.

Mreža korisnika Envigo softvera i usluga Eon+ se širi – na strani Proizvodi / Envigo / Pristup možete isprobati Envigo besplatno.

Pridružite nam se!


Eon Plus d.o.o. (skraćeno Eon+) je kompanija iz Beograda koja kreira i razvija softvere i ekspertske sisteme za zaštitu životne sredine. Eon+ takođe pruža stručne i konsultantske usluge u oblasti zaštite životne sredine i hemijskog inženjerstva.
Slogan easy environment (srp. lagano okruženje) oslikava viziju Eon+ da unapredi zaštitu životne sredine pomoću kompjuterskih ekspertskih sistema. Cilj Eon+ je da razvije kompletnu softversku platformu koja će značajno unaprediti rad stručnjaka u oblasti zaštite životne sredine. Konačno, priželjkujemo da će upotreba naših proizvoda i usluga u budućnosti dati inkrementalni pozitivan doprinos održivom razvoju Zemlje.

Eon+ je razvio Envigo – softversku aplikaciju za procenu uticaja projekta na životnu sredinu. Envigo je visoko efikasna i jednostavna za upotrebu internet aplikacija koja olakšava i ubrzava rad eksperata za zaštitu životne sredine. Softver Envigo čini procenu uticaja objektivnijom, sistematičnijom i lakšom za kontrolu, a na kraju procesa generiše kvalitetne izveštaje u skladu sa zakonskom regulativom. Širokom upotrebom Envigo sistema, želimo da učinimo jedan pozitivan uticaj na životnu sredinu! Više o softveru možete saznati na posebnoj Envigo internet prezentaciji, kao i na strani Proizvodi / Envigo / Prikaz.

Eon+ je okupio izvrstan tim stručnjaka koji je razvio Envigo i kontinuirano radi na njegovom unapredenju i stvaranju novih softvera. Ovakav tim obezbeduje kvalitetne stručne usluge i efikasno održavanje Envigo softvera, a članovi tima su lako dostupni korisnicima. Više o našem timu možete pronaći na strani Kompanija / Tim, a o podršci za korisnike na strani Podrška.
Eon+ pruža usluge u oblasti zašite životne sredine – vrši procene uticaja novih projekata na životnu sredinu i  pruža specifične konsultantske usluge vezane za zaštitu životne sredine. Eon+ takođe pruža usluge u oblasti hemijskog inženjerstva – modeluje i simulira hemijske procese pomoću softvera partnerske firme Mobatec Modeller; pruža specifične stručne savete pri projektovanju za poboljšanje efikasnosti i intenzifikaciju procesa. Više detalja o uslugama možete saznati na strani Usluge.

Eon+ je uspostavio blisku saradnju i partnerstvo sa holandskom firmom Mobatec. Eon+ tim zajedno sa Mobatec-om učestvuje u inženjerskim projektima i zastupnik je softvera za lokalna tržišta. Više o ovom softveru, uslugama i zajedničkim projektima možete pronaći na stranama Proizvodi / Mobatec Modeller i Usluge. Osim ovog partnerstva Eon+ sarađuje sa više kompanija, o čemu možete pročitati na strani Kompanija / Tim.
Mreža korisnika Envigo softvera i usluga Eon+ se širi – na strani Proizvodi / Envigo / Pristup možete isprobati Envigo besplatno.
Pridružite nam se!
Copyright © 2015 Eon+. All right reserved.