Životna sredina

Zaštita životne sredine

Investitor ste i potrebna Vam je stručna pomoć za procenu uticaja na životnu sredinu za Vaš novi projekat?

Eon+ pruža profesionalne usluge za sve faze zakonski obavezujućeg postupka procene uticaja na životnu sredinu, od utvrđivanja potrebe za izradom studije, sprovođenja stručne procene do izrade studije. Eon+ ima tim iskusnih stručnjaka koji koriste novu softversku aplikaciju Envigo za proces procene uticaja na životnu sredinu. Isti stručnjaci su i kreirali Envigo! Saznajte više o softveru na web strani Proizvodi.

Eonplus chemical engineering consultancy services

Vlasnik ili direktor ste kompanije i želite da smanjite negativne efekte poslovanja Vaše kompanije na životnu sredinu?

Eon+ nudi stručne usluge praćenja i procene efekata na životnu sredinu koje nastaju usled normalnog rada Vaše kompanije / fabrike / gazdinstva u cilju predviđanja mogućih i minimizacije postojećih negativnih uticaja. Za ove konsultantske usluge Eon+ stručnjaci koriste softver Envigo, pomoću kojeg sistematično identifikuju i ocenjuju uticaje na životnu sredinu.

Konsultantska firma ste ili inženjer zaštite životne sredine i potreban Vam je specifičan stručni savet?

Eon+ pruža različite konsultantske i savetodavne usluge u okviru inženjerstva zaštite životne sredine. Ekspertize obuhvataju specifične zahteve pri projektovanju procesa i uređaja za zaštitu životne sredine, pri čemu se koriste aktuelna naučna saznanja i najnoviji softveri za modelovanje, simulaciju i optimizaciju. Osim toga, Eon+ nudi savetodavne usluge stručnjacima vezane za procenu uticaja na životnu sredinu, stečenog na osnovu praktičnih iskustava i razvoja softvera Envigo. Eon+ tim koji predvodi profesor univerziteta iz oblasti hemijskog inženjerstva, garantuje kvalitet ovih specifičnih usluga.

Eonplus EIA and IPPC services

Eonplus dynamic modelling services

Student ste ili mladi inženjer zaštite životne sredine i želite da se upoznate sa procesom procene uticaja na životnu sredinu?

Eon+ Vam nudi osnovnu edukaciju o proceni uticaja na životnu sredinu u vidu obuke, pritom koristeći novi softver Envigo. I to besplatno! Pogledajte agendu kurseva, registrujte se i pošaljite zahtev na web strani strani Podrška.

Stručnjak ste za procenu uticaja na životnu sredinu i želite da koristite softver Envigo, ali Vam je potrebna obuka i pomoć pri korišcenju?

Eon+ pruža raznovrsnu i uvek dostupnu pomoć za sve korisnike Envigo aplikacije. Ona obuhvata besplatne tekstualne i video tutorijale za koriščenje, kurseve i obuke (uživo, kao i webinare), kao i on-line korisnički servis za sva tehnička pitanja. Pristup dokumentima, agendu kurseva, zahteve za tehničku pomoć možete pronaći na web strani Podrška.

Environmental impact idenification and evaluation Envigo

Dalje na ovoj strani možete naći više detalja o uslugama koje pruža Eon+.

Klikni na strelicu za više teksta

Eon+ pruža usluge izvođenja procene uticaja na životnu sredinu pomoću Envigo softvera za različite investicione projekte, prvenstveno iz industrijskih i procesnih sektora privrede (ali i ostalih). Envigo sadrži sveobuhvatnu bazu uticaja koja nudi značajnu pomoć u procesu identifikacije i predviđanja potencijalnih uticaja. Baza uticaja široko pokriva potencijalne negativne, kao i pozitivne uticaje na životnu sredinu, koji takođe sadrže i uzroke javljanja uticaja. Ovakav širok pristup identifikaciji uticaja smanjuje mogućnost da se neki uticaji previde ili zanemare. Osim toga Envigo poseduje originalnu metodu za ocenjivanje identifikovanih uticaja, pomoću koje se efekti objektivno kvantifikuju. Stoga je ovaj softver moćan alat za izvođenje studija o proceni uticaja za sve investicione projekte predviđene u zakonskim listama I i II.

environmental impact assessment software envigo

Eon+ tim stručnjaka, savetnika i saradnika poseduje široka znanja i iskustva, kao i potrebnu projektnu licencu za izradu studije o proceni uticaja, te samostalno izvodi studije za projekte iz širokog opsega privrednih aktivnosti. Eon+ je takođe otvoren za saradnju sa drugim kompanijama koje vrše procenu, u zajedničkoj realizaciji projekata, razmeni stručnjaka i dr.

Eon+ pruža usluge pracenja uticaja na životnu sredinu za vec postojece projekte i industrijske aktivnosti kao i ažuriranje postojecih studija o proceni uticaja, koristeci Envigo softver.

Ovakve vrste ekspertiza izvode se za Vaše kompanije/ fabrike/ gazdinstva u slučaju promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenja kapaciteta, prestanka rada, uklanjanja projekata, itd. sa ciljem da se minimiziraju postojeći negativni uticaji, ili predvide i saniraju novi. Ove usluge obuhvataju kako obavezne studije o proceni uticaja za već realizovane, a izmenjene projekte (tzv. zatečeno stanje), tako i za zakonski neobavezujuće analize, ekspertize i procene. Analize i poboljšanje procesa (aktivnosti) u cilju smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu kompanijama mogu unaprediti ekološku održivost, doneti značajne uštede troškova, ali i pozitivan publicitet u javnosti, poboljšanje imidža kompanije.

Zatvori

EIA education and support Eonplus

Pored izvođenja studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Eon+ nudi nekoliko specifičnih stručnih usluga u oblasti zaštite životne sredine. Ovo su prvenstveno konsultantske usluge u inženjerstvu zaštite životne sredine. Posebno bismo istakli savremene i sofisticirane usluge modelovanja i simulacije uređaja i procesa vezanih za zaštitu životne sredine, korišcenjem softvera Mobatec Modeller (više o ovom softveru na strani Proizvodi).

Takođe Eon+ nudi savetodavne usluge u projektovanju procesa i opreme u oblasti životne sredine, uz upotrebu inovativnih metoda, uređaja i koncepata, kao i tenološka rešenja za probleme zaštite životne sredine, itd. Ove usluge i ekspertize izvodi stručni tim uz primenu aktuelnih naučnih saznanja, koji predvodi profesor univerziteta iz oblasti hemijskog inženjerstva, što garantuje kvalitet.

Zatvori

Eon+ želi da promoviše procenu uticaja na životnu sredinu, kao jedan od najefikasnijih preventivnih mehanizama za zaštitu životne sredine. Iz tog razloga mi želimo da širimo svest o neophodnosti procene uticaja, kao i da edukujemo mlade stručnjake iz različitih oblasti o procesu procene. Stoga, Eon+ organizuje kurseve za zainteresovanu populaciju i to besplatno. Kursevi o proceni uticaja na životnu sredinu se realizuju kroz softver Envigo, jer on pokriva ceo postupak procene, slikovito prikazujući aktivnosti, a i zainteresovani učesnici se upućuju na savremene načine izvođenja studija procene.

Naravno, Eon+ posvećuje posebnu pažnju odnosu sa korisnicima naših proizvoda i usluga, kako bi oni bili na najvišem mogućem nivou, i kako bi se postigla bliska veza i zadovoljstvo kupaca. Pre svega, da bi se obezbedilo brzo prihvatanje i efikasno korišćenje Envigo i Mobatec Modeller softvera, korisnicima su obezbeđena različita sredstva za edukaciju. Tekstualni i interaktivni tutorijali (priručnici) su dostupni besplatno. Takođe, organizuju se besplatni vebinari (preko interneta), kao i kursevi uživo. Osim toga Eon+ pruža značajnu tehničku podršku koja obezbeđuje kontinualan rad softvera i sistema. Opširnije informacije o preuzimanju dokumenata, agendi kurseva, kao i zahtevu za tehničku podršku možete pronaći na stranici Podrška.

Envigo software for EIA education
Zatvori

Zaštita životne
sredine

Investitor ste i potrebna Vam je stručna pomoć za procenu uticaja na životnu sredinu za Vaš novi projekat?
Eon+ pruža profesionalne usluge za sve faze zakonski obavezujućeg postupka procene uticaja na životnu sredinu, od utvrđivanja potrebe za izradom studije, sprovođenja stručne procene do izrade studije. Eon+ ima tim iskusnih stručnjaka koji koriste novu softversku aplikaciju Envigo za proces procene uticaja na životnu sredinu. Isti stručnjaci su i kreirali Envigo! Saznajte više o softveru na web strani Proizvodi.
Vlasnik ili direktor ste kompanije i želite da smanjite negativne efekte poslovanja Vaše kompanije na životnu sredinu?

Eon+ nudi stručne usluge praćenja i procene efekata na životnu sredinu koje nastaju usled normalnog rada Vaše kompanije / fabrike / gazdinstva u cilju predviđanja mogućih i minimizacije postojećih negativnih uticaja. Za ove konsultantske usluge Eon+ stručnjaci koriste softver Envigo, pomoću kojeg sistematično identifikuju i ocenjuju uticaje na životnu sredinu.
Konsultantska firma ste ili inženjer zaštite životne sredine i potreban Vam je specifičan stručni savet?
Eon+ pruža različite konsultantske i savetodavne usluge u okviru inženjerstva zaštite životne sredine. Ekspertize obuhvataju specifične zahteve pri projektovanju procesa i uređaja za zaštitu životne sredine, pri čemu se koriste aktuelna naučna saznanja i najnoviji softveri za modelovanje, simulaciju i optimizaciju. Osim toga, Eon+ nudi savetodavne usluge stručnjacima vezane za procenu uticaja na životnu sredinu, stečenog na osnovu praktičnih iskustava i razvoja softvera Envigo. Eon+ tim koji predvodi profesor univerziteta iz oblasti hemijskog inženjerstva, garantuje kvalitet ovih specifičnih usluga.
Student ste ili mladi inženjer zaštite životne sredine i želite da se upoznate sa procesom procene uticaja na životnu sredinu?
Eon+ Vam nudi osnovnu edukaciju o proceni uticaja na životnu sredinu u vidu obuke, pritom koristeći novi softver Envigo. I to besplatno! Pogledajte agendu kurseva, registrujte se i pošaljite zahtev na web strani strani Podrška.
Stručnjak ste za procenu uticaja na životnu sredinu i želite da koristite softver Envigo, ali Vam je potrebna obuka i pomoć pri korišcenju?
Eon+ pruža raznovrsnu i uvek dostupnu pomoć za sve korisnike Envigo aplikacije. Ona obuhvata besplatne tekstualne i video tutorijale za koriščenje, kurseve i obuke (uživo, kao i webinare), kao i on-line korisnički servis za sva tehnička pitanja. Pristup dokumentima, agendu kurseva, zahteve za tehničku pomoć možete pronaći na web strani Podrška.
Copyright © 2015 Eon+. All right reserved.