Envigo Komentari od nadleznih organa

25.03.2016. 13:00h
Envigo dobio odlične komentare od državnih nadležnih organa
Envigo softver je nedavno predstavljen državnim organima nadležnim za odlučivanje o studijama procena uticaja projekata na životnu sredinu. Prezentacije su održane u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, vojvođanskom Pokrajnskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine, kao i u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda. Cilj je bio da se nadležni upoznaju sa softverom i primenjenom metodom, da se održi diskusija o svrsishodnosti, adekvatnosti i kvalitetu programa, kao i o mogućnostima za njegovu širu primenu u Srbiji. Reakcije i komentari svih nadležnih bili su vrlo pozitivni i afirmativni.

Saznajte više

Zajednički zaključak svih navedenih organa je da Envigo metodologija i softver zadovoljavaju zakonske zahteve i donose visoke stručne standarde za procenu uticaja projekata na životnu sredinu. Mišljenja su da bi Envigo značajno pomogao stručnjacima koji vrše procenu, komisijama za ocenjivanje studija, kao i samim nadležnim organima u donošenju odluka.

Učesnici diskusije su izrazili želju da im se pruži prilika da evaluiraju studije izrađene pomoću Envigo softvera, ocenivši da bi bilo poželjno da ih bude što više. Opšti utisak je da Envigo može da doprinese povećanju kvaliteta studija kao i samog procesa procene uticaja projekata na životnu sredinu u Srbiji.

Aleksandar Vesić, šef sektora za planiranje i upravljanje pri Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine u Vladi Srbije, izneo je inicijativu da se Envigo predstavi na skupu Radne grupe za procenu uticaja na životnu sredinu UNECE u Ženevi, kao inovacija i primer dobre prakse iz Srbije.

Zatvori