Hemijsko inženjerstvo

Hemijsko inženjerstvo

Projektantska agencija ili kompanija ste i želite da napravite detaljan model postrojenja ili procesa koji projektujete i da simulirate različita scenarija?

Eon+ pruža profesionalne usluge modelovanja i dinamičkih simulacija procesa i postrojenja za različite procesne industrije i aplikacije pomoću inovativnog i visokoefikasnog softvera Mobatec Modeller. Na osnovu Vaših tehnoloških šema naš tim inženjera može razviti kompletan model postrojenja i izvršiti sve zahtevane simulacije, kako u stacionarnom, tako i u dinamičkom stanju. Saznajte više o softveru Mobatec Modeller na web strani Proizvodi.

Tehnički ste direktor ili direktor razvoja hemijske ili druge procesne kompanije ste i želite da unpredite ili analizirate Vaše postrojenje pomoću simulacija u sofisticiranom softveru?

Process dynamic modelling software Mobatec Modeller Eonplus

Eon+ nudi kompletno modelovanje i dinamičke simulacije Vaših postojećih ili planiranih procesa ili postrojenja. Dinamičke simulacije Vam mogu odgovoriti na pitanja poput:

a) kakve efekte biste dobili nabavkom i ugradnjom novih uređaja ili prepravkom postojećih?

b) kako bi uticale promene kapaciteta ili drugih
operativnih uslova na proces?

c) šta bi se dogodilo u slucaju neželjenih poremećaja u radu postojenja?

d) kako da pustite u rad ili prekinete rad postrojenja?

e) kakve efekte na proces ima novi sistem upravljanja?

Osim samih simulacija naš tim može da vam da i stručne savete na osnovu analize rezultata. Za ove aktivnosti koristimo izvrstan novi softver Mobatec Modeller, pogledajte više o njemu na web strani Proizvodi.

Tehnički direktor hemijske ili druge procesne kompanije ste i želite da kreirate detaljan simulator Vašeg procesa koji bi služio za obuku operatera i pogonskih inženjera?

Eon+ kreira detaljne simulatore procesa i postrojenja koji služe za obuku operatera i inženjera. Naši detaljni modeli, koji funkcionišu u realnom vremenu, inkorporiraju fotografije i grafičke 3D modele Vaših uređaja i celih postrojenja, te su vrlo pogodni za obuku i ispitivanje najrazličitijih scenarija. Zajedno sa kompanijom Mobatec, možemo osmisliti i vrlo efikasne programe obuke, a kasnije i ažuriranje i održavanje simulatora obuke. Takođe za ove potrebe koristimo softver Mobatec Modeller.

Operator training simulator in Mobatec Eonplus
Eonplus environmental protection and EIA services

Konsultantska firma ili hemijski inženjer ste i potreban Vam je specifican stručni savet?

Eon+ pruža različite konsultantske i savetodavne usluge u okviru hemijskog inženjerstva. Ekspertize obuhvataju specifične zahteve pri projektovanju procesa, pri čemu se koriste aktuelna naučna saznanja i najnoviji softveri za modelovanje, simulaciju i optimizaciju. Poseban akcenat naših usluga se odnosi na savete na koji način možete da poboljšate uređaje i procesa, koristeći nove principe intenzifikacije procesa. Eon+ tim koji predvodi profesor univerziteta iz oblasti hemijskog inženjerstva, garantuje kvalitet ovih specifičnih usluga.

Student ili mladi hemijski inženjer ste i želite da se upoznate sa sofisticiranim softverom za dinamičko modelovanje i simuliranje procesa?

Eon+ Vam nudi osnovnu edukaciju o dinamičkom modelovanju i simulacijama procesa koristeći novi softver Mobatec Modeller. Pogledajte kalendar kurseva i obuka i pošaljite zahtev na web strani Podrška.

Eonplus dynamic modelling services
Process dynamic modelling education and services in Mobatec Modeller and Eonplus

Projektant ste ili stručnjak za modelovanje ste i želite da koristite softver Mobatec Modeller, ali Vam je potrebna obuka i pomoć pri korišcenju?

Eon+ raznovrsnu i uvek dostupnu pomoć za sve korisnike Mobatec Modeller softvera. Ona obuhvata besplatne tekstualne i video tutorijale za korišćenje, kurseve obuke (uživo, kao i webinare), kao i on-line korisnički servis za sva tehnička pitanja. Pristup dokumentima, agendu kurseva, zahteve za tehničku pomoć možete pronaći na web strani Podrška.

Dalje na ovoj strani možete naći više detalja o uslugama koje pruža Eon+.

Klikni na strelicu za više teksta
Eon+ vrši usluge izrade složenih modela uredaja, procesa i postrojenja koristeći savremeni softver i metodologiju Mobatec Modeller (više detalja na strani Proizvodi). Za Vas možemo izgraditi kompletan dinamički (ili stacionarni) model, koji možete koristiti samostalno (ili uz našu pomoć) za različita ispitivanja postrojenja, kao na primer: projektovanje procesa ili sistema upravljanja, definisanje scenarija za puštanje u rad ili gašenje procesa, ispitivanje uticaja različitih vrednosti ulaznih veličina ili parametara. Model dobijen pomoću Mobatec Modeller-a može da bude pripremljen za detaljne obuke operatera i procesnih inženjera. Složene modele razvijamo u saradnji sa iskusnom holandskom kompanijom Mobatec, koja je kreirala softver i pruža navedene usluge, pri čemu poseduje dugačku listu referenci, uključujući i poznate multinacionalne hemijske, naftne i farmaceutske kompanije. Mobatec Modeller flowsheet dynamic process simulator
Zatvori
Eonplus chemical engineering consultancy services Eon+ pruža konsultantske usluge u hemijskom inženjerstvu, a posebno savetodavne o mogućim poboljšanjima procesa koristeći principe i metode intenzifikacije procesa. Ovo savremeno polje hemijskog inženjerstva se brzo razvija u poslednjih 15 godina i sve češce se naučni rezultati primenjuju u razvoju novih procesa ili drastičnom poboljšanju postojećih. Najpoznatiji primeri koji su uveliko primenjeni u industriji su reakciona destilacija, mikroreaktori, reaktori pod nadkritičnim uslovima, membranski reaktori i dr. Intenzifikacija procesa je oblast naučne, kao i razvojne delatnosti osnivača Eon+, Nikole Nikačevića koji trenutno vodi ili učestvuje u nekoliko internacionalnih i nacionalnih projekata na ovu temu. Eon+ tim, sa svojim savetnicima, profesorima univerziteta, može da sagleda mogucnosti za značajno unapredenje Vaših uredaja i procesa i ponudi razvojno ili idejno projektno rešenje. Po potrebi ili želji, sledeći koraci posle idejnog rešenja, mogu biti sofisticirano modelovanje, simulacije i optimizacije ovih novih ili inovativnih sistema, pomoću kojih se detaljnije ispituju mogućnosti, opravdanost upotrebe, kao i definišu osnovni projektni parametri.
Zatvori
Eon+ je otvoren za sve zainteresovane hemijske i procesne inženjere koji bi hteli da se usavrše u modelovanju i simulaciji uređaja i procesa, koristeći softver Mobatec Modeller. Na taj način se generalno mogu specijalizovati za aktuelnu oblast dinamičkog modelovanja, proširiti znanja iz osnovnog obrazovanja i prakse. Svi zaintereovani se mogu priključiti kursevima obuka za nove korisnike softvera Mobatec Modeller, koji se redovno održavaju. Osim kurseva nudimo i tekstualne priručnike, kao i on-line tehničku podršku, a sve detalje možete saznati na strani Podrška. Mobatec Modeller process dynamic modeling education
Zatvori

Hemijsko
Inženjerstvo

Projektantska agencija ili kompanija ste i želite da napravite detaljan model postrojenja ili procesa koji projektujete i da simulirate
različita scenarija?
Eon+ pruža profesionalne usluge modelovanja i dinamičkih simulacija procesa i postrojenja za različite procesne industrije i aplikacije pomoću inovativnog i visokoefikasnog softvera Mobatec Modeller. Na osnovu Vaših tehnoloških šema naš tim inženjera može razviti kompletan model postrojenja i izvršiti sve zahtevane simulacije, kako u stacionarnom, tako i u dinamičkom stanju. Saznajte više o softveru Mobatec Modeller na web strani Proizvodi.
Tehnički ste direktor ili direktor razvoja hemijske ili druge procesne kompanije ste i želite da unpredite ili analizirate Vaše postrojenje pomoću simulacija u sofisticiranom softveru?
Eon+ nudi kompletno modelovanje i dinamičke simulacije Vaših postojećih ili planiranih procesa ili postrojenja. Dinamičke simulacije Vam mogu odgovoriti na pitanja poput:

  • a) kakve efekte biste dobili nabavkom i ugradnjom novih uređaja ili prepravkom postojećih?
  • b) kako bi uticale promene kapaciteta ili drugih
    operativnih uslova na proces?
  • c) šta bi se dogodilo u slucaju neželjenih poremećaja u radu postojenja?
  • d) kako da pustite u rad ili prekinete rad postrojenja?
  • e) kakve efekte na proces ima novi sistem upravljanja?

Osim samih simulacija naš tim može da vam da i stručne savete na osnovu analize rezultata. Za ove aktivnosti koristimo izvrstan novi softver Mobatec Modeller, pogledajte više o njemu na web strani Proizvodi.

Tehnički direktor hemijske ili druge procesne kompanije ste i želite da kreirate detaljan simulator Vašeg procesa koji bi služio za obuku operatera i pogonskih inženjera?
Eon+ kreira detaljne simulatore procesa i postrojenja koji služe za obuku operatera i inženjera. Naši detaljni modeli, koji funkcionišu u realnom vremenu, inkorporiraju fotografije i grafičke 3D modele Vaših uređaja i celih postrojenja, te su vrlo pogodni za obuku i ispitivanje najrazličitijih scenarija. Zajedno sa kompanijom Mobatec, možemo osmisliti i vrlo efikasne programe obuke, a kasnije i ažuriranje i održavanje simulatora obuke. Takođe za ove potrebe koristimo softver Mobatec Modeller.
Konsultantska firma ili hemijski inženjer ste i potreban Vam je specifican stručni savet?
Eon+ pruža različite konsultantske i savetodavne usluge u okviru hemijskog inženjerstva. Ekspertize obuhvataju specifične zahteve pri projektovanju procesa, pri čemu se koriste aktuelna naučna saznanja i najnoviji softveri za modelovanje, simulaciju i optimizaciju. Poseban akcenat naših usluga se odnosi na savete na koji način možete da poboljšate uređaje i procesa, koristeći nove principe intenzifikacije procesa. Eon+ tim koji predvodi profesor univerziteta iz oblasti hemijskog inženjerstva, garantuje kvalitet ovih specifičnih usluga.
Student ili mladi hemijski inženjer ste i želite da se upoznate sa sofisticiranim softverom za dinamičko modelovanje i simuliranje procesa?
Eon+ Vam nudi osnovnu edukaciju o dinamičkom modelovanju i simulacijama procesa koristeći novi softver Mobatec Modeller. Pogledajte kalendar kurseva i obuka i pošaljite zahtev na web strani Podrška.
Projektant ste ili stručnjak za modelovanje ste i želite da koristite softver Mobatec Modeller, ali Vam je potrebna obuka i pomoć pri korišcenju?
Eon+ raznovrsnu i uvek dostupnu pomoć za sve korisnike Mobatec Modeller softvera. Ona obuhvata besplatne tekstualne i video tutorijale za korišćenje, kurseve obuke (uživo, kao i webinare), kao i on-line korisnički servis za sva tehnička pitanja. Pristup dokumentima, agendu kurseva, zahteve za tehničku pomoć možete pronaći na web strani Podrška.
Copyright © 2015 Eon+. All right reserved.