pečat izvrsnosti

10.01.2017. 10:00h
Eon+ primio Pečat izvrsnosti koji dodeljuje Evropska komisija
Naša kompanija primila je Pečat izvrsnosti, sertifikat koji dodeljuje Evropska komisija preko programa „Horizont 2020“, do sada najvećeg okvirnog programa Evropske unije u oblasti istraživanja i inovacija.

Saznajte više

Eon+ je sertifikat dobio za Envigo, softversko rešenje za primenu u proceni uticaja na životnu sredinu. Sertifikat je dodeljen u oblasti podrške potencijalima malih preduzeća u oblasti zaštite životne sredine i klime, efikasnog korišćenja resursa i sirovih materijala. Rad naše kompanije procenjivala je međunarodna grupa nezavisnih stručnjaka koja je zaključila da je predlog projekta koji je priložio Eon+ uspešno prošao veoma zahtevan proces evaluacije i na osnovu tog zaključka donela odluku o dodeljivanju Pečata izvrsnosti.

Zatvori