envigo_ekoconception

23.12.2016. 09:00h
Envigo predstavljen na blogu Ekoconception
Kompanija Eon+ i naš jedinstveni softver Envigo predstavljeni su u decembru na blogu Ekoconception, zvaničnoj online platformi konsultantske kuće Cycleco iz Francuske. Ovaj ugledni blog bavi se uticajima na životnu sredinu, eko-dizajnom i procenom životnog ciklusa i redovno je angažovan u različitim oblicima međunarodne saradnje sa projektima sa kojima deli ciljeve i viziju razvoja i održanja životne sredine.

Saznajte više

U članku objavljenom na naslovnoj strani bloga, Ekoconception je predstavio ulogu i značaj instrumenata kao što je Envigo u razvoju i poboljšanju procene uticaja na životnu sredinu, pokazavši veliki entuzijazam za sve prednosti koje naš softver donosi svim učesnicima u tom procesu, kao i samoj životnoj sredini. U tekstu je istaknut značaj izrade studija uticaja na životnu sredinu a zatim i kratko predstavljen način funkcionisanja Envigo softvera i oblasti njegove praktične primene u svim zemljama u kojima je izrada studije uticaja propisana zajedničkom direktivom Evropske Unije.

Blog Ekoconception je informativna platforma francuske konsultantske kuće Cycleco, koja se na praktičan način bavi procenom životnog ciklusa, kao i životnom sredinom, uz pružanje konsultantskih usluga i podrške, kao putem softvera koji sama kreira.

Članak o našoj kompaniji i Envigo softveru na blogu Ekoconception možete pročitati na engleskom kao i na francuskom jeziku.

Zatvori