predavanje milenijumski ciljevi

24.05.2016. 09:10 h
Predavanje osnivača Eon+ na skupu Milenijumski ciljevi

Nikola Nikačević, osnivač kompanije Eon+, održao je predavanje o klimatskom izazovima i održivoj energiji na skupu Milenijumski ciljevi: Održivi razvoj i ekologija, održanom 12. maja. Ovu inicijativu pokrenula je Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) a tema predavanja bile su posledice koju proizvodnja i upotreba energije iz fosilnih goriva imaju na klimatske promene, kao i moguće akcije.

Predstavljeni su poslednji podaci, trendovi i projekcije klimatskih promena, kao i inicijative i prioriteti u smanjivanju negativnih efekata. Naglašena je neophodnost delovanja i sinergije svih činilaca – države, privrede, društva i pojedinaca. Poseban akcenat je dat tehnološkim inovacijama koje mogu značajno da doprinesu tranziciji ka “zelenoj” i cirkularnoj ekonomiji, a Envigo softver, koji teži tim ciljevima, poslužio je kao primer.

Saznajte više

Jednogodišnji edukativni program AmChamps okuplja perspektivne studente završnih godina različitih falulteta Beogradskog univerziteta, kao i mlade menadžere iz kompanija AmCham-a. Tokom programa, kroz treninge, radionice, predavanja i zadatke nastala je ideja o promovisanju održivog razvoja, društveno odgovornog poslovanja, milenijumskih ciljeva, globalnog dogovora i važnosti zaštite životne sredine. Skup na Tehnološko-metalurškom fakuletetu (TMF) je bio rezultat tog rada i finalni dogadjaj.

Pored Nikole Nikačevića, predavanje o međunarodnoj inicijativi Globalni dogovor je održao Siniša Mitrović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije. Nakon toga su polaznici AmChamps programa zajedno održali predavanje na temu održivog razvoja. Na kraju su menadžeri iz kompanija pod okriljem AmCham-a predstavili primere dobre poslovne prakse i društveno odgovornog poslovanja. Organizaciju skupa je pomogao Studentski parlament TMF-a.

Zatvori

Sajam tehnike

19.05.2016. 09:00h
Eon+ sa BITF na Sajmu tehnike u Beogradu
Posetite nas na Sajmu tehnike koji se održava od 16. do 20.maja na Beogradskom Sajmu u Hali 2, gde izlažemo u okviru nastupa Poslovno – tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta.

Saznajte više

Inkubator je na svom štandu predstavio najnovije inovativne proizvode i usluge malih high-tech firmi – članova inkubatora, medju kojima je i naša kompanija Eon+. Iskoristite ovu priliku da isprobate naš inovativni softver Envigo i dobijete više informacija.

Doživite inovativni preduzetnički duh, pogledajte i saznajte više o jedinstvenim inovacijama. Potražite inspiraciju za nove tehnološke ideje. Vidimo se u Hali 2!

Zatvori

Envigo_website

13.05.2016. 09:00h
Pokrenuta Envigo web stranica
Stranica našeg softvera za procenu uticaja na životnu sredinu, Envigo, i zvanično je pokrenuta. Pozivamo vas da posetite stranicu i detaljnije se upoznate sa ovom jedinstvenom web aplikacijom i mogućnostima njene primene.